Att flyga är säkert och fantastiskt!

En upplevelse du aldrig kommer glömma!

När vi kommer till startplatsen lastas ballongen av och ballonghöljet läggs ut platt som en pannkaka. Korgen förankras till bussen och en liten fläkt startas och fyller sakta ballongen med kall luft.

Sedan tänder piloten brännaren och värmer upp luften inne i ballongen. Två personer håller i ballongens öppning för att hindra tyget att komma för nära lågan från brännaren. Efterhand som luften i ballongen blir varm reser sig ballongen sakta men hålls i mot av Leif i kronlinan.

När ballongen står upp är det dags för de blivande aeronauterna att stiga ombord. När ballongen sedan är tillräckligt varm kopplas förankringen loss och ballongen stiger till väders. Förberedelserna tar ca 30 minuter.

Under flygningen har piloten kontakt med följebussen som får reda på ballongens position. Efter ca en timmes flygning är det dags att hitta en lämplig landningsplats. Landningen sker normalt med en lätt duns och ibland släpar ballongkorgen ett kort stycke innan den stannar helt. Ballongen töms och förs ihop till en smal sträng som packas i säcken.

Förhoppningsvis har följebussen hittat oss så ballongen kan lastas på släpet och champagne och picknick tas fram!